Przenieśliśmy krzyż!

Dzięki inicjatywie Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne i Tegit et Protegit, dziś udało się w Bełżcu przenieść jeden z najstarszych kamiennych krzyży bruśnieńskich w regionie z prywatnej posesji na miejsce publicznie dostępne. Od początku zakładaliśmy, że nasza inicjatywa powinna rozpocząć dyskusję, gdzie najlepiej by był on wyeksponowany, biorąc szczególnie pod uwagę aspekty estetyczne. Obecnie znajduje się on w linii prostej ok 30 m od miejsca gdzie był, przy drodze.
Podziękowania dla zapaleńców z Bełżca w pracach z przeniesieniem: Krzyśkowi, Oli, Zenkowi, Asi i Zbyszkowi, oczyściliśmy teren i postawiliśmy krzyż na nowym-starym miejscu. Podziękowania również właścicielom posesji, którzy pozwolili na przeniesienie i władzom gminy za chęci działania z krzyżem. Pierwszy etap za nami, co dalej z krzyżem? Gdzie ostatecznie zostanie umieszczony? Czas pokaże. Gdy zostanie podjęta decyzja, krzyż zostanie należycie ustabilizowany i odczyszczony.