Piknik i Konferencja „Regionalizm Roztocza” w Siedliskach

24 lipca 2021 w Siedliskach odbył się piknik i konferencja „Regionalizm Roztocza”. Była to również okazja do zwiedzenia Siedlisk, w części pierwszej przewodnikami zostali Bogusław Łyszczarz i Paweł Borowiec, mogliśmy zwiedzić jedyne w swoim rodzaju muzeum skamieniałych drzew oraz Cerkiew św. Mikołaja, w której znajduje się sporo ciekawostek.

W części drugiej mogliśmy zwiedzić Kapliczkę na Źródłach, gdzie Pani Małgorzata Cichoń po raz pierwszy zaprezentowała kopię XVIII- wiecznej ikony NMP i którą to mogliśmy wyjątkowo podziwiać wraz z oryginałem. Następnie zwiedzający udali się do galerii za Rzeką, gdzie Mirosław Golasiński powitał wszystkich gości i uraczył „gzicą”. Opuszczając galerie dochodzimy do wzgórza Tatarskiego, to tam leżą prawdopodobnie pobici przez Atanazego Miączyńskiego Tatarzy z czambułu zagonu Azameta Gereja. Kolejnym przystankiem była kapliczka matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W części trzeciej mogliśmy zwiedzić źródełko im. Pawła Sapiehy, oraz pobliską kapliczkę na drzewie. Kolejnym przystankiem była plantacja cyprysika błotnego, współczesnego odpowiednika drzew, które skrzemieniały na terenie Rezerwatu Przyrody Jalinka. Następnie udaliśmy się do Kościoła w Siedliskach (dawnej kaplicy Sapiehów), oraz pobliskiej kapliczki świętego Floriana. Wszystko ze wspaniałymi przewodnikami: Bogusławem Łyszczarzem i Pawłem Borowcem.

Część naukową konferencji rozpoczął powitaniem przybyłych gości Pan Marek Łuszczyński – burmistrz Lubyczy Królewskiej.
Pierwszym prelegentem był Pan profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, który wraz z małżonką, panią Ireną, przyjechał do nas z Poznania. Pan Zbigniew jest profesor zwyczajny w Zakładzie Fizyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Królewcu. Napisał ponad 130 prac naukowych z zakresu fizyki teoretycznej, termodynamiki i kosmologii kwantowej. Jest on potomkiem jednego z kniaziów lubyckich, budowniczych greckokatolickiej cerkwi w Kniaziach. Zaprezentował nam referat pod tytułem „Historie rodzinne z Roztoczem w tle”.
Drugim prelegentem był dr hab. Mariusz Koper. Czytelnikom jest on znany z wielu prac, szczególnie poświęconych terenom obecnego powiatu tomaszowskiego, m.in. książki „Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska”. Od urodzenia uczuciowo związany jest z Lubyczą Królewską i Roztoczem Wschodnim. Pan doktor Mariusz z wykształcenia jest językoznawcą, ale od lat próbuje połączyć swoje zainteresowania naukowe z pasją badacza-regionalisty. Jako językoznawca przedstawił nam temat: „Nazwy własne w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza”.
Trzecim prelegentem był Pan magister Robert Czyż, dyrektor Muzeum Regionalnego imienia doktora Janusza Petera. Pan Robert przedstawił temat „Doktor Janusz Peter – twórca Muzeum Ziemi Tomaszowskiej”.
Po zakończonej części naukowej konferencji podpisane zostało porozumienie pomiędzy Klubem Kultury Gocław w Warszawie reprezentowanym przez kierownika Pana Jacka Białka. A Redaktorem naczelnego Portalu „Historia Regionu Tomaszów Lubelski-Bełz- Rawa Ruska” – Panem Zdzisławem Pizunem i burmistrza Narola – Panem Grzegorzem Dominik, burmistrzem Lubyczy Królewskiej Panem Markiem Łuszczyńskim oraz prezesa Stowarzyszenie „Tegit et protegit” Panem Adamem Mróz.
Głównym celem tego porozumienia są działania na rzecz promocji Roztocza i jego wielokulturowego dziedzictwa w Warszawie. Będą to wystawy, prelekcje, konferencje, wystawy artystyczne itp.
W czasie spotkania czynne było stoisko regionalne, gdzie można było nabyć nasze książki, porozmawiać z twórcami i zobaczyć ich dzieła. Stoisko prowadzili: Pati Maczyńska, Grzegorz Ciećka i Józef Lewkowicz.
Następnie rozpoczęły się wystąpienia osób związanych z redakcją portalu „Historia Regionu Tomaszów Lubelski-Bełz- Rawa Ruska” oraz zaproszonych gości.
Jako pierwszy głos zabierze pan Jacek Białek z Warszawy, znany nam z książki „Z Roztocza na Grzędę Sokalską”, który przedstawił temat „Promocja Roztocza w Warszawie”.
Pan redaktor Zdzisław Pizun zaprezentował cykl publikacji „Szkice historyczne i literackie”. Dotychczas ukazały się dwie książki: „Od Zamościa po Lwów” i „Z Roztocza na Grzędę Sokalską”.
Pani redaktor Aneta Siemieńska przedstawiła zaktualizowaną „Inwentaryzację ruin cerkwi pod wezwaniem świętej Paraskewii i przycerkiewnego cmentarza w Kniaziach”. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o możliwości zabezpieczenia ruiny i wpisania jej do rejestru zabytków.
Pan Grzegorz Dominik – burmistrz Miasta i Gminy Narol, autor tekstu o bunkrach Linii Mołotowa w książce „Z Roztocza na Grzędę Sokalską” opowiedział, dlaczego warto przyjechać na Roztocze.
Panią Małgorzata Cichoń, autorka tekstów w naszym cyklu. Pani Małgorzata omówiła obraz Matki Boskiej z Kapliczki na Wodzie w Siedliskach, po czym przekazała jego kopię, którą sama wykonała, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Siedliska.
Konferansjerkę prowadziła Katarzyna Tetlak. Po wszystkim rozpoczęliśmy biesiadowanie przy grochówce która dla gości gotował Stanisław Gut. A w międzyczasie mieliśmy okazję zobaczyć inscenizację pobytu pod dębem w Siedliskach hetmana Jana Sobieskiego, którą dla nas przygotowali „Banici Zamojscy”.
Organizatorzy: Burmistrz Lubyczy Królewskiej – Marek Łuszczyński, redakcja strony Historia Regionu, Bogusław Łyszczarz, Panie z KGW Siedliska, wydawnictwo „Tegit et protegit”, sołtys Siedlisk – Paweł Durkiewicz, galeria „Za Rzeką” – Mirosława Golasińskiego. Oficjalna obsługa fotograficzna Alicja Mróz.