Grzegorz Ciećka (Horyniec-Zdrój) – regionalista, publicysta, kolekcjoner, działacz społeczny na obszarze kultury i sztuki oraz sportów umysłowych (warcaby); dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie inwentaryzacji i popularyzacji kamieniarki bruśnieńskiej; badacz tematyki drzeworytu płazowskiego, a także drzeworytnik; wiceprezes Stowarzyszenia Folkowisko z Gorajca; członek Stowarzyszenia „Tegit et protegit”; współorganizator medialny Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Warcabach w Horyńcu-Zdroju w 2018 roku.

Autor książki „Kamienne krzyże bruśnieńskie – Unikatowe zjawisko na skalę światową”: