Adam Mróz: prezes stowarzyszenia.

Alicja Mróz: członkini zajmująca się działem wydawniczym stowarzyszenia.

Anna Serkis-Wojtowicz – członkini zajmująca się sprawami animacji kultury i sztuki.

Grzegorz Ciećka – działania promocyjne i marketingowe.